พลอากาศตรี กิตติพงษ์ แก้วภา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร​ และนายทหารประทวน​

สังกัด​กรมการเงินทหารอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ก.ค.65 เวลา​ 13.39 น. ณ โรงเรียนเหล่าทหารการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารอากาศ

180474.jpg

180475.jpg

180596.jpg

180477.jpg

180478.jpg

180479.jpg

180480.jpg

180481.jpg

180482.jpg

180483.jpg