พลอากาศตรี กิตติพงษ์ แก้วภา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน พร้อมฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านการเงิน

ของแผนกการเงิน กองบิน 3 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 โดยมี นาวาอากาศเอก นภดร  คงสเถียร ผู้บังคับการกองบิน 3 ให้การต้อนรับ

3-1.jpg

3-2.jpg

3-3.jpg

3-4.jpg

3-5.jpg