รายงานงบทดลองประจำเดือน

หน่วยเบิกจ่ายกรมการเงินทหารอากาศ

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ปี 2561

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ปี 2562

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

111 

 กรกฎาคม

 สิงหาคม 

 กันยายน 

 ตุลาคม 

    พฤศจิกายน 

 ธันวาคม 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ปี 2563

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม 

สิงหาคม 

กันยายน 

 ตุลาคม 

พฤศจิกายน  

ธันวาคม  

     

                                              รายงานงบทดลองประจำเดือน ปี 2564

   มกราคม           กุมภาพันธ์         มีนาคม             เมษายน          พฤษภาคม        มิถุนายน

   

   กรกฎาคม         สิงหาคม           กันยายน           

 


2565-05-18 09_38_49-Presentation1 - PowerPoint.png

promont Copy

finance market1

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ จากอดี