รายงานงบทดลองประจำเดือน

หน่วยเบิกจ่ายกรมการเงินทหารอากาศ

 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ปี 2561

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ปี 2562

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

111 

 กรกฎาคม

 สิงหาคม 

 กันยายน 

 ตุลาคม 

    พฤศจิกายน 

 ธันวาคม 

รายงานงบทดลองประจำเดือน ปี 2563

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม 

สิงหาคม 

กันยายน 

 ตุลาคม 

พฤศจิกายน  

ธันวาคม  

     

                                              รายงานงบทดลองประจำเดือน ปี 2564

   
   มกราคม           กุมภาพันธ์         มีนาคม             เมษายน          พฤษภาคม        มิถุนายน

   

   กรกฎาคม         สิงหาคม           กันยายน           ตุลาคม           พฤศจิกายน      ธันวาคม  

   

                         รายงานงบทดลองประจำเดือน ปี 2565

 
   มกราคม           กุมภาพันธ์         มีนาคม             เมษายน          พฤษภาคม        มิถุนายน

   

   กรกฎาคม         สิงหาคม           กันยายน         ตุลาคม           พฤศจิกายน       ธันวาคม 

                                             

                                                 กันยายน(2)   

 


2565-05-18 09_38_49-Presentation1 - PowerPoint.png

 

finance market1

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ จากอดี