พลอากาศตรี กิตติพงษ์ แก้วภา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศให้โอวาทและแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานเสมียนการเงิน แก่นักเรียนจ่าอากาศเหล่าการเงิน รุ่นที่ ๖๔ ชั้นปีที่ ๒

จำนวน ๑๙ นาย ระหว่างวันที่ ๒๑ พ.ย. - ๒๓ ธ.ค.๖๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในสายวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ย.๖๕ เวลา​ ๐๘๓๐ ณ โรงเรียนเหล่าทหารการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารอากาศ​

 

303163.jpg

303164.jpg

303165.jpg

303166.jpg