พลอากาศตรี กิตติพงษ์ แก้วภา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร​ สังกัด​ กรมการเงินทหารอากาศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พ.ย.65 เวลา​ 14.00 น. ณ โรงเรียนเหล่าทหารการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารอากาศ​

277078.jpg

277079.jpg

277080.jpg

277081.jpg

277082.jpg

277083.jpg

277084.jpg