นาวาอากาศเอกหญิง นิศานาถ เสาวมล รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ พร้อมข้าราชการ, ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมการเงินทหารอากาศ

รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมมอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ผ่านระบบ Cable TV ณ ที่ตั้ง วันศุกร์ที่ ๗ ต.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐

S__60047465.jpg

S__60047467.jpg

S__60047468.jpg

S__60047469.jpg

S__60047470.jpg