นาวาอากาศเอก สุรัตน์ มณีวงศ์วิจิตร รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ พร้อมข้าราชการกรมการเงินทหารอากาศ เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 132 ปี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง วันที่ 7 ต.ค.65

S__60047481.jpg

S__60047482.jpg