พลอากาศตรี กิตติพงษ์ แก้วภา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ครบรอบ ๓๖ ปี

โดยมี พลอากาศตรี คมกริช นันทวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ

LINE_ALBUM_3 ต_0.ค จก และคณะ แสดงความยินดี วันสถาปนา .jpg

LINE_ALBUM_3 ต_2.ค จก และคณะ แสดงความยินดี วันสถาปนา .jpg

LINE_ALBUM_3 ต_4.ค จก และคณะ แสดงความยินดี วันสถาปนา .jpg