น.อ.สุรัตน์ มณีวงศ์วิจิตร รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดโครงการอบรมความรู้ด้านนิรภัยป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 0815 ณ บริเวณลานจอดรถ กง.ทอ.โดยมีกำลังพล กง.ทอ.สนใจเข้าร่วมโครงการ

270765-120387.jpg

270765-120388.jpg

270765-120389.jpg

270765-120390.jpg

270765-120391.jpg

270765-120392.jpg

270765-120393.jpg

270765-120394.jpg

270765-120395.jpg