พลอากาศตรี กิตติพงษ์ แก้วภา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการ "ราวปันสุข กง.ทอ."

เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมการเงินทหารอากาศ ได้ร่วมแบ่งปันเสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ

ให้กับกำลังพลกรมการเงินทหารอากาศด้วยกัน และส่งมอบเสื้อผ้า สิ่งของ ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศต่อไป

โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเหล่าทหารการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารอากาศ

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg