พลอากาศตรี กิตติพงษ์  แก้วภา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน
พร้อมฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านการเงินของ กรมช่างโยธาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารอากาศ
โดยมี พลอากาศตรี​ เรวัต ทัตติยพงศ์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ​ ให้การต้อนรับ

1

2

3

4

5