พลอากาศตรี กิตติพงษ์ แก้วภา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ รับมอบรางวัล โครงการวิ่งสะสมระยะทางของ ทอ. (Air Force Virtual Run)

ประเภทหน่วยงานที่มีผลการวิ่งสะสมระยะทางเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ ๑

และนาวาอากาศโทหญิง ศิราภรณ์ โชติบุตร ได้รับรางวัลประเภทผลการวิ่งสะสมระยะทางสูงสุดเป็นอันดับ ๑ (ฝ่ายหญิง)

กับ รางวัลวิ่งสะสมระยะทางประเภทหญิง ช่วงอายุ ๔๐-๔๙ ปี จาก พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

 

498752

94475

94476

94477

182866

LINE ALBUM รับรางวัล air force virtual run ๒๒๐๔๒๙ 1