พลอากาศตรี กิตติพงษ์ แก้วภา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน

พร้อมฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านการเงินของ กองบิน ๗ เมื่อวัน ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ 

โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการ กองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ให้การต้อนรับ

83.jpg

84.jpg

89.jpg

90.jpg