พลอากาศตรี กิตติพงษ์ แก้วภา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน

พร้อมฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านการเงินของ กองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม บก.ฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖

โดยมี นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการ กองบิน ๕๖ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ให้การต้อนรับ

 

DSC_8475 (Medium).jpg

DSC_8469 (Medium).jpg

DSC_8481 (Medium).jpg

DSC_8502 (Medium).jpg