พลอากาศตรี กิตติพงษ์ แก้วภา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงินพร้อมฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินของ กรมช่างอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา​๑๔๐๐ ณ ห้องประชุมเวชยันต์รังสฤษฎ์​

โดยมี พลอากาศตรี กฤษณะ คุณสนอง รองเจ้ากรมช่างอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ

87215.jpg

87216.jpg

87217.jpg

87218.jpg

87219.jpg